ISO udostępnia normy dotyczące bezpieczeństwa

ISO odpowiada na zagrożenia COVID-19. Na swojej stronie udostępnia w formacie do odczytu zestaw norm, które mogą być pomocne w walce z obecną pandemią. Otwarte zostały normy dotyczące zachowania ciągłości biznesowej (niektóre normy z rodziny 22000), ale także norma dot. analizy ryzyka ISO 31000. Jednak większość udostępnionych norm dotyczy spraw medycznych i procedur związanych z zagrożeniem biomedycznym oraz biotechnologicznym.