NIK o antykorupcji

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport „Zagrożenie korupcją w świetle wyników kontroli NIK opublikowanych w latach 2016-2020”.

Trzeba przyznać, że NIK jest instytucją, która ma najwięcej do czynienia z korupcją i czynami niedozwolonymi. Wcześniej w postach wspominałem o działaniach i materiałach CBA, jednak to NIK ma w tym zakresie dłuższy staż.

Przez lata wypracował własny model działania, który określił mianem: „Po prostu zapobiegać”. W jego ramach określił cztery mechanizmy korupcjogenne, które zwiększają ryzyko wystąpienia korupcji. Jest to: dowolność postępowania, konflikt interesów, brak jawności postępowania oraz brak lub słabość kontroli.

Jak dla mnie brzmi to dość uniwersalnie, to nie są rzeczy które występują tylko w administracji rządowej lub lokalnej. Takie mechanizmy możemy dostrzec w każdej organizacji biznesowej, non-profit, i każdej innej.

Polecam dokument, warto się z nim zapoznać.