ISO 37301:2021 – zatwierdzone!

Długo oczekiwana norma ISO 37301:2021 jest już zatwierdzona! Standard zastępuje poprzednią normę ISO 19600 i jest normą typu A, czyli pozwala na certyfikację wewnętrznych systemów zgodności (compliance). Nowa norma dotyczy wszystkich organizacji bez względu na to, w jakim segmencie rynku one działają.

Dobrym uzupełnieniem dla tej normy jest norma ISO 37001 (system zarządzania ryzykiem korupcji, obowiązująca norma 37001:2016) oraz ISO 37002 (system informowania o nieprawidłowościach – whistleblowing, jeszcze na etapie uzgodnień).