CBA dla compliance

CBA wydało chwilę temu wytyczne antykorupcyjne dla osób pracujących w administracji publicznej. Teraz mamy kolejną publikację, tym razem chodzi o „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”.

Compliance w sektorze komercyjnym, a szczególnie w przypadku działalności regulowanej (finanse, bankowość, giełda, itp.) jest bardzo dobrze znane. Compliance w sektorze publicznym dopiero zaczyna swoje 'podboje’. Wszyscy, którzy mają do czynienia z taką działalnością wiedzą, że to nie jest łatwy kawałek chleba – szczególnie w administracji i w samorządach.

Jaka będzie przyszłość compliance w takich miejscach? Na pewno nie usłana różami, więc każda pomoc się przyda. Zachęcam do lektury!