ISO 37002:2021 – też zatwierdzone!

No to mamy już komplet. W lipcu została zatwierdzona i opublikowana norma ISO 37002:2021 (wymagania dla systemów zgłaszania naruszeń: Whistleblowing management systems — Guidelines).

Dostępny więc mamy już pakiet, który pozwala nam poruszać się w określonym standardzie, i wg niego przygotować się do wdrożenia systemów zgłaszania naruszeń dla sygnalistów. A to przecież już za chwilę, do grudnia mamy już tylko 4 m-ce. Wszystko wskazuje na to, że nasza ustawa będzie (lub nie?) przygotowana w ostatniej chwili, więc korzystajmy z tego, co mamy dostępne teraz.