Konsultacje dot. audytu wewnętrznego

Ministerstwo Finansów uruchomiło stronę dot. konsultacji zmierzających do poprawy efektywności audytu wewnętrznego. Prace prowadzone są w oparciu raport przygotowany przez OECD zawierający zalecenia mające na celu podniesienie jakości audytu wewnętrznego. Raport ten jest dostępny pod linkiem: Zalecenia służące opracowaniu Planu działania na rzecz poprawy jakości audytu wewnętrznego – raport – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Na stronie mamy przygotowanych 10 ankiet na temat sposobu wdrożenia zalecenia, ryzyka i możliwych problemów związanych z realizacją danego zalecenia oraz innych uwag związanych z realizacją danego zalecenia.