Komunikat KNF – chmura obliczeniowa (zmiany)

W związku z epidemii CONVID-19 KNF modyfikuje swoje wytyczne dotyczące korzystania z chmury obliczeniowej. Zmiana dotyczy terminów dostosowania się podmiotów do wytycznych i chodzi o przesunięcie tych zmian w czasie:

1) dla podmiotów nadzorowanych, które korzystają z usług chmury obliczeniowej, termin dostosowania się do wymagań komunikatu ulega zmianie: z 1 sierpnia 2020 r. na 1 listopada 2020 r.;

2) dla podmiotów nadzorowanych, które zamierzają korzystać z usług chmury obliczeniowej, obowiązek informowania UKNF o zamiarze korzystania z usługi z wyprzedzeniem 14-dniowym zostaje zastąpiony obowiązkiem informowania UKNF o fakcie korzystania z usługi nie później niż 30 dni po rozpoczęciu korzystania z usługi.

Pełny tekst komunikatu dostępny jest na stronie KNF.