Propozycja zmian w KSC

Informacja ogłoszona 8 września, dzień wcześniej projekt wystawiony do konsultacji – mamy propozycję zmian w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Jest kilka istotnych zmian, między wyraźne zielone światło dla tworzenia i funkcjonowania sektorowych CSIRT-ów i SOC-ów. Są też zapisy o poddaniu dostawców sprzętu procedurze sprawdzającej pod kątem zagrożeń dla społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa państwa.

Całość projektu tutaj, a czas na zgłoszenie uwag mija 21 września.