Konsultacje – Nowe Prawo komunikacji elektronicznej

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do konsultacji w sprawie Nowego Prawa komunikacji elektronicznej. Do konsultacji trafiają dwa projekty – pierwszy to projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, drugi to projekt ustawy wprowadzającej. Całość ma na celu wdrożenie w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE).

Tematy bardzo istotne dla cyfryzacji naszego środowiska, jest szansa na zbudowanie nowej jakości w komunikacji elektronicznej (przynajmniej w sferze prawnej). Jest to też możliwość uregulowania kilku tematów, które nasze prawodawstwo do tej pory nie zauważało, m.in. zagadnienia związane z usługami OTT (Over-the-top), czyli komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów, transmisję stosowaną na potrzeby świadczenia usług komunikacji maszyna – maszyna lub usługę direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku).

Zmiana na pewno będzie bardzo istotna dla naszego rynku, warto zapoznać się z jej propozycjami zapisów jak najszybciej.