Oferta

1465237060_resolutions-11.png

Usługi:

ISO 27001
• Weryfikacja spełnienia standardów ISO 27001 w organizacji
• Audyt bezpieczeństwa organizacji
• Przygotowanie dokumentacji dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
• Szkolenie i wsparcie przy wdrażaniu ISO 27001

ISO 22301
• Weryfikacja spełnienia standardów ISO 22301 w organizacji
• Budowa procesu obsługi incydentu bezpieczeństwa informacji
• Przygotowanie analiz procesów kluczowych (BIA) i planów ciągłości działania (BCP)
• Szkolenie i wsparcie przy wdrażaniu ISO 22301

Compliance
• Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka w organizacji
• Wprowadzenie działań ograniczających zidentyfikowane ryzyka
• Udokumentowanie działań ograniczających ryzyko
• Budowa procesów dla zgłaszania przez sygnalistów naruszeń w organizacjach (whistleblowing)
• Weryfikacja dokumentacji i procesu dla spełnienia wymogów RODO

Analiza
• Analiza procesów
• Analiza finansowa

Narzędzia IT (backup/cloud/storage – oferta firmy ATM S.A. oraz Xopero Sp. z o.o.)
• Przetwarzanie danych (kolokacja, serwery dedykowane, cloud)
• Przechowywanie danych (backup, object storage)
• Ochrona danych (antyddos, firewall, biuro zapasowe)
• Transmisja danych

1465236987_resolutions-16.png

Cennik

Przykładowy cennik:
• szkolenie – 250 PLN/h
• szkolenie jednodniowe – 1800 PLN
• analiza/warsztat jednodniowy – 800 PLN
• analiza ryzyka/analiza RODO (przykładowy pakiet: 2 dni analizy, 2 dni przygotowanie raportu, 1 dzień prezentacja wyników) – 5000 PLN
• analiza spełnienia wymogów certyfikacji ISO 27001/22301/RODO/Compliance – wycena na zamówienie (zależna od zakresu prac)
• analiza zastosowań narzędzi clodu/backup/storage – wycena na zamówienie (zależna od zakresu prac)

Uwagi do cennika:
• podane ceny są cenami netto
• każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie
• podane ceny są cenami orientacyjnymi, wahają się najczęściej w granicach +/- 15%
• ceny nie zawierają logistyki, materiałów szkoleniowych, wynajmu sali szkoleniowej, cateringu, itp.

Oferta (pdf)